Dell

De koppeling tussen Clæver ERP en Dell geeft de mogelijkheid om de hardware (zoals servers en computers) van Dell te koppelen aan Clæver ERP.